Foto: Frans Kanters

Oorsprong – heden – toekomst

Al in 1985 zou ik het Ebony Concerto van Strawinsky dirigeren tijdens mijn orkestdirectiestudie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Door onvoorziene omstandigheden kon dit echter niet doorgaan. Sindsdien heeft het werk me niet losgelaten en zocht ik naar mogelijkheden om het uit te voeren.

Begin 2012, ruim een kwart eeuw later, heb ik het plan opgevat een groep musici te formeren om zodoende te komen tot een uitvoering. De naam ‘Ebony Ensemble’ lag daarbij voor de hand.

Door de stimulans van een enthousiast ontvangen debuutconcert en de geweldige inzet van een groep topmusici, groeide de wens en het plan om verder te denken. Het Ebony Ensemble als blijvend en regelmatig optredend ensemble leek daarbij een steeds reëlere mogelijkheid te worden.

Inmiddels is het Ebony Ensemble toe aan zijn vijfde seizoen en ben ik er trots op om samen met een groep topmusici nog steeds bezoekers te kunnen verrassen en te laten genieten van bijzondere muziekwerken.

 

Publiek

Cruciaal hierbij is de steun van u, ons publiek. Samen willen wij u ervan overtuigen dat het Ebony Ensemble een bijzondere plaats inneemt en meer dan de moeite waard is om te beluisteren.

Met deze website wil ik een mogelijkheid creëren om iedereen te laten kennismaken met en deel te laten nemen aan dit muziekavontuur. Wij hopen allen van harte u te mogen begroeten als bezoeker van een van onze concerten!

Met vriendelijk groet,
Michel Havenith