Stichting Ebony Ensemble


De Stichting Ebony Ensemble is op zoek naar bestuursleden.

Het zittende bestuur heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ‘op de kaart zetten’ van het Ebony Ensemble en wil zijn taken overdragen. Iedereen die wil bijdragen aan het realiseren van de toekomstplannen van het Ebony Ensemble wordt verzocht om te reageren. Reacties of vragen via Facebook, het contactformulier op deze website, of rechtstreeks naar: info[at]ebony-ensemble.nl of 06-25278576 (Michel Havenith).


Om meer continuïteit te garanderen voor de toekomst is op 30 januari 2017 de Stichting Ebony Ensemble opgericht.

Aan de Stichting Ebony Ensemble is een culturele Anbi-status toegekend. De Anbi-status waarborgt financiële en bestuurlijke transparantie zodat u te allen tijden zeker bent van een goede besteding van uw gift. Giften aan stichtingen met een Anbi-status profiteren bovendien van een hogere belastingaftrekpost.

Met een gift aan de Stichting Ebony Ensemble draagt u bij aan de toekomst van het Ebony Ensemble.
U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL64RABO0318247852 ten name van Stichting Ebony Ensemble, Voorburg.

Bereken met de Anbi-calculator hoeveel (extra) belastingaftrek een donatie aan de Stichting Ebony Ensemble u oplevert.

Giften aan stichtingen vormen (onder voorwaarden) een belastingaftrekpost indien de gift minimaal 1% (of € 60,-) en maximaal 10% van het drempelinkomen bedraagt. Voor giften aan een stichting met Anbi-status mag deze aftrekpost worden verhoogd met 25%. Voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. Voor meer details en de meest up-to-date informatie omtrent aftrekbaarheid van giften verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Een Factsheet met actuele gegevens van de stichting kunt u hier downloaden.

Het volledige Beleidsplan 2017-2021 kunt u hier downloaden.

Het Jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.

Raadpleeg de contactpagina als u contact wilt opnemen met het bestuur van de stichting.