Stichting Ebony Ensemble


Om meer continuïteit te garanderen voor de toekomst is op 30 januari 2017 de Stichting Ebony Ensemble opgericht.

Aan de Stichting Ebony Ensemble is een culturele Anbi-status toegekend. De Anbi-status waarborgt financiële en bestuurlijke transparantie zodat u te allen tijden zeker bent van een goede besteding van uw gift. Giften aan stichtingen met een Anbi-status profiteren bovendien van een hogere belastingaftrekpost.

Met een gift aan de Stichting Ebony Ensemble draagt u bij aan de toekomst van het Ebony Ensemble.
U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL64RABO0318247852 ten name van Stichting Ebony Ensemble, Zoetermeer.

Bereken met de Anbi-calculator of met een voorbeeld op de website van de Belastingdienst hoeveel (extra) belastingaftrek een donatie aan de Stichting Ebony Ensemble u oplevert.

Giften aan stichtingen vormen (onder voorwaarden) een belastingaftrekpost indien de gift minimaal 1% (of € 60,-) en maximaal 10% van het drempelinkomen bedraagt. Voor giften aan een stichting met Anbi-status mag deze aftrekpost worden verhoogd met 25%. Voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. Voor meer details en de meest up-to-date informatie omtrent aftrekbaarheid van giften verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst waar u uitgebreide informatie aantreft over aftrekbaarheid van giften, voor particulieren (met voorbeeld) en voor bedrijven.

Met ingang van 19 november 2019 is de bestuurssamenstelling van de Stichting Ebony Ensemble gewijzigd. Een Factsheet met actuele gegevens van de stichting kunt u hier downloaden.

Het volledige Beleidsplan 2017-2021 kunt u hier downloaden | Het Jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.

Raadpleeg de contactpagina als u contact wilt opnemen met het bestuur van de stichting.