Stichting Ebony Ensemble


Om meer continuïteit te garanderen voor de toekomst is op 30 januari 2017 de Stichting Ebony Ensemble opgericht.

Aan de Stichting Ebony Ensemble is een culturele Anbi-status toegekend. De Anbi-status waarborgt financiële en bestuurlijke transparantie zodat u te allen tijden zeker bent van een goede besteding van uw gift. Giften aan stichtingen met een Anbi-status profiteren bovendien van een hogere belastingaftrekpost.

Met een gift aan de Stichting Ebony Ensemble draagt u bij aan de toekomst van het Ebony Ensemble.
U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL64RABO0318247852 ten name van Stichting Ebony Ensemble, Voorburg.

Bereken met de Anbi-calculator hoeveel (extra) belastingaftrek een donatie aan de Stichting Ebony Ensemble u oplevert.

Giften aan stichtingen vormen (onder voorwaarden) een belastingaftrekpost indien de gift minimaal 1% (of € 60,-) en maximaal 10% van het drempelinkomen bedraagt. Voor giften aan een stichting met Anbi-status mag deze aftrekpost worden verhoogd met 25%. Voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. Voor meer details en de meest up-to-date informatie omtrent aftrekbaarheid van giften verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Een Factsheet met actuele gegevens van de stichting kunt u hier downloaden. Met ingang van 19 november 2019 is de bestuurssamenstelling van de Stichting Ebony Ensemble gewijzigd. Een nieuwe factsheet wordt voorbereid en is binnenkort beschikbaar.

Het volledige Beleidsplan 2017-2021 kunt u hier downloaden.

Het Jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.

Raadpleeg de contactpagina als u contact wilt opnemen met het bestuur van de stichting.