Privacyverklaring

Het Ebony Ensemble is een onafhankelijk ensemble met wisselende bezetting dat is samengesteld uit professionele musici. De zakelijke en artistieke leiding is in handen van Kleine steentjes muziek.

In de praktijk betekent dit dat Kleine steentjes muziek verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van het Ebony Ensemble. Omdat Kleine steentjes muziek echter ook actief is als aanbieder van lessen, cursussen en trainingen, gaat deze privacyverklaring over alle activiteiten van Kleine steentjes muziek.

Kleine steentjes muziek is een eenmanszaak van Michel Havenith die zich bezighoudt met dirigeer- en onderwijsactiviteiten. In de praktijk betekent dit:

 • Het aanbieden van lessen en cursussen in dirigeren of dirigeer-gerelateerde onderwerpen.
 • Het aanbieden van communicatie- en leiderschapstrainingen / workshops aan bedrijven en instellingen.
 • Het leiden van repetities en concerten.
 • Productie van het Ebony Ensemble.

Kleine steentjes muziek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt weergegeven welke soorten gegevens worden verwerkt, voor welk doel, hoe lang ze worden bewaard, of ze worden gedeeld en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de verwerking.

Kleine steentjes muziek wil zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en probeert er zoveel mogelijk aan te doen om de eisen van deze verordening te waarborgen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door wetswijzigingen of wijzigingen in de bedrijfsvoering. Een up-to-date exemplaar wordt gepubliceerd op onze website.

 

Contactgegevens:

 • Website: ebony-ensemble.nl
 • Website Kleine steentjes muziek: kleinesteentjes.nl (automatische doorverwijzing naar: www.muziektrainingen.com )
 • KvK Den Haag 51816296 | Btw-nummmer: NL1179.00.552B01
 • Bezoekadres: Raminhout 40, 2719 KN Zoetermeer
 • Telefoon: +31 6 25278576
 • E-mail Ebony Ensemble: info[@]ebony-ensemble.nl
 • E-mail Kleine steentjes muziek: info[@]kleinesteentjes.nl
 • Eigenaar Michel Havenith is tevens contactpersoon

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kleine steentjes muziek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Kleine steentjes muziek bewaart verschillende soorten persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens met betrekking tot Kleine steentjes muziek / Michel Havenith als aanbieder van lessen, cursussen en bedrijfstrainingen.
 2. Persoonsgegevens met betrekking tot musici van het Ebony Ensemble, wanneer Kleine steentjes muziek optreedt als opdrachtgever van die musici.

Algemeen overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s of videobestanden van optredens van het Ebony Ensemble (niet in combinatie met namen of andere gegevens, tenzij met expliciete toestemming).
 • Burgerservicenummer, kopie van paspoort of ID-bewijs (alleen ad. 2., indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat).
 • Curriculum van musici (alleen ad. 2.).

 

Hoe en waar worden persoonsgegevens bewaard?

 • Persoonsgegevens worden bewaard in de vorm van bestanden op computers, in cloud-omgevingen waarin met deze computers wordt gewerkt, op fysieke backups, op backups in aparte cloud-omgevingen en op (mail)servers van internethostingbedrijven.
 • Foto’s en videobestanden (zonder verdere persoonsgegevens) kunnen tevens worden bewaard door social media internetplatforms.
 • Persoonsgegevens kunnen voorkomen in diverse documentformaten, in e-mailberichten en in e-mailcontactlijsten.
 • Wanneer een bezoeker zich via de website kleinesteentjes.nl (via doorverwijzing naar www.muziektrainingen.com ) aanmeldt voor de nieuwsbrief (alleen naam en e-mailadres), kunnen deze gegevens ook worden bewaard door het website-hostingbedrijf.
 • Het e-mailverkeer van Kleine steentjes muziek loopt rechtstreeks of via doorverwijzing van de volgende e-mailhostingbedrijven: www.mijndomein.nl | www.xs4all.nl .

 

Kleine steentjes muziek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen leveren of uitvoeren van onze diensten zoals lessen, cursussen, trainingen of dirigeeractiviteiten van Kleine steentjes muziek / Ebony Ensemble.
 • Afhandelen van betalingen voor het leveren of uitvoeren van deze diensten en het wettelijk verplicht administreren hiervan.
 • Verzenden van nieuwsbrieven of (concert)aankondigingen.
 • Het doen van Loonaangifte van en het versturen van Jaaropgaves naar niet-zelfstandige musici van het Ebony Ensemble (tot en met januari 2018).
 • Het plaatsen van namen van musici op de website, in concert-aankondigingen en in programmaboekjes van het Ebony Ensemble.
 • PR-doeleinden van de les- en trainingsdoeleinden van Kleine steentjes muziek.
 • PR-doeleinden van het Ebony Ensemble, waarvan Kleine steentjes muziek producent is.

 

Kleine steentjes muziek bewaart persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist:

 • BSN-gegevens: 5 jaar
 • Reden: minimale door de Belastingdienst verplicht gestelde bewaartermijn van administratieve gegevens.
 • CV van musici: 5 jaar
 • Reden: van cv’s die in portefeuille staan kan na 5 jaar worden verwacht dat ze niet meer up-to-date zijn.
 • Foto’s of videobestanden van lesactiviteiten Kleine steentjes muziek: 10 jaar
 • Reden: Het is voor de PR van lesactiviteiten van Kleine steentjes muziek van belang dat videobestanden van concerten voor langere tijd online beschikbaar zijn.
 • Foto’s of videobestanden van Ebony Ensemble: onbepaalde tijd.
 • Reden: Het is voor PR-doeleinden van het Ebony Ensemble van belang dat videobestanden van concerten in principe voor onbepaalde tijd online beschikbaar zijn.
 • Algemene persoonsgegevens: 10 jaar
 • Reden: het is soms van belang om musici of klanten ook na langere tijd te kunnen traceren. Na 10 jaar kan worden verwacht dat sommige gegevens niet meer up-to-date zijn.
 • Mailinglijsten, gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven of (concert)aankondigingen: onbepaalde tijd.
 • Reden: bij het versturen van een mailing wordt de ontvanger altijd de mogelijkheid tot afmelden aangeboden. Mailingadressen die onbestelbaar zijn worden verwijderd uit het bestand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kleine steentjes muziek gebruikt persoonsgegevens alleen om de hierboven beschreven doelen te bereiken. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en alleen gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kleine steentjes muziek plaatst alleen functionele cookies op de website www.ebony-ensemble.nl, die worden verwijderd wanneer een bezoeker de site verlaat. Wij verzamelen geen persoonsgegevens die door ons terug te herleiden zijn tot personen, voor marketingdoeleinden of voor het opbouwen van interesseprofielen. De Ebony Ensemble website heeft een Google Analytics account. ‘Gegevens delen met Google’ is hierbij uitgeschakeld en gegevens worden niet in combinaties met andere diensten van Google gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kleine steentjes muziek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]kleinesteentjes.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kleine steentjes muziek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kleine steentjes muziek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik hiervan tegen te gaan. Onder meer door:

 • Gebruik van inlognamen en wachtwoorden bij gebruik van pc, laptop en internetgebruik.
 • Gebruik van beschermings- antivirussoftware op pc, laptop en voor websites en webdiensten met automatische updates.
 • Het werken in een ‘Cloud’-omgeving (aan documenten die persoonsgegevens bevatten).
 • Regelmatig maken van backups (fysiek en/of naar een andere ‘Cloud’-omgeving).
 • Het regelmatig maken van fysieke backups van mailbestanden.
 • Regelmatige en automatische backups van onze websites (zie contactgegevens) door het hostingbedrijf of door een backup-programma.
 • Automatische updates van het CMS (content management system) programma waarmee de websites (kleinesteentjes.nl en www.ebony-ensemble.nl ) worden onderhouden.

Versie 1.5